WAHAI PENDOKONG-PENDOKONG BERSIH 5.0

Untuk tatapan para penyokong BERSIH dan DAP..

Sesungguhnya Allah SWT di dalam Al-Qur’an melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia..

QS. 3. Ali ‘Imraan : 118.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi TEMAN KEPERCAYAANMU orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” Continue reading